Lisans Sözleşmesi


1. TARAFLAR

Bu sözleşme Veresiye Defteri yazılımı üreten ile programı kullanan Müşteri arasındadır.

2. TANIMLAR

Bu sözleşmede SATICI: ÜRETİCİ, MÜŞTERİ: programı satın alan kullanıcı olarak anılacaktır.

3. KONUSU

Bu sözleşme satın alınan yazılım ürününün, uygun konfigürasyonlu bir bilgisayarda kullanımına ilişkin lisans şartlarını kapsar.

4. SÜRE / KISITLAMALAR

a. Programın deneme sürümünde zaman kısıtlaması yoktur.

b. Deneme sürümünde 5 müşteri girilebilir.

c. Lisans satın alındığı takdirde sınırsız müşteri girilebilir.

d. Lisans süresizdir. MÜŞTERİ ömür boyu bu haktan yararlanır.

5. LİSANS KAPSAMI

a. Her lisans 1 bilgisayar içindir. Birden fazla bilgisayarda program kullanılmak isteniyorsa ek lisans satın alınması gerekir.

b. Programa lisans alındığı takdirde sınırsız müşteri girilebilir. MÜŞTERİ ücretsiz teknik destek ve ücretsiz güncelleme hakkına sahip olur. Bu haklar süresizdir.

c. Bilgisayar değişikliği, yeniden işletim sistemi kurma gibi durumlarda MÜŞTERİ tekrar lisans talebinde bulunabilir. Bu talepler için ücret ödemez. 1 Yıl içerisinde en fazla 3 defa ücretsiz lisans verilir. 

6. YAZILIM ÇALIŞMA ORTAMI

Programın çalışabilmesi için: Windows işletim sisteminin yüklü olması ve sistem dosyalarının sorunsuz çalışması gerekmektedir.

7. LİSANS VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. SATICI programın hata vermesi, yanlış hesaplaması, eksik göstermesi gibi istenmeyen durumlarda bu sorunları gidermekle yükümlüdür.

b. Programdan kaynaklanan her türlü sorunları ücretsiz giderir.

c. Farklı sebeplerden kaynaklanan sorunlarda sorumluluğu yoktur.

d. MÜŞTERİ lisans talebinde bulunduğunda SATICI resmi tatil günleri, resmi ve dini bayramlara denk gelen günler haricinde vermekle yükümlüdür.

8. LİSANS ALANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Programın çalışabilmesi için uygun konfigürasyonlu bilgisayarı temin etmesi,

b. Programın her türlü kötü durumlara karşı yedeklenmesi,

c. Programın virüs v.s. kötü niyetli yazımlara karşı korunması MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.

9. YAZILIM TELİF HAKLARI

Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markalar Kanunu, Markaların Korunması Hakkında K.H.K. Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanım lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler eylemin nevine göre cezai yaptırıma sahiptir.

10. YAZILIM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNE İLİŞKİN KOŞULLAR

MÜŞTERİ bu Sözleşme ile kullanım lisansını aldığı yazılım ürünlerini http://www.veresiyedefteri.net adresinden temin eder

11. SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ VE BAKIM

a. SATICI önceden haber vermeksizin yazılımlarında ve yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, yazılım ürünlerinin yeni versiyonlarını çıkarma hakkına sahiptir.

b. MÜŞTERİ bu yeni versiyonları SATICI isterse ücretsiz elde edebilir.

12. SÖZLEŞMENİN BOZUCU ŞARTLA SONA ERMESİ

Aşağıdaki hallerde lisans sözleşmesi başka bir hükme, ihtara, ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erer.

a. MÜŞTERİ'nin lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi halinde,

b. MÜŞTERİ'nin SATICI'nın telif haklarını ihlal etmesi halinde.

c. Müşteri program için lisans talebinde bulunurken SATICI'yı aldatıcı yönde istekte bulunması halinde,

d. MÜŞTERİ bu durumda, elinde bulunan yazılımı 7 gün içinde başkaca bir hükme, ihbara, ihtara gerek olmaksızın bilgisayarlarında yüklü bulunan yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.

13. DİĞER HÜKÜMLER

a. Bu sözleşmenin kabulü ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım lisansı ile ilgili olarak cereyan etmiş yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, yazılı anlaşmalar, ticari diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü yitirir.

b. Bu Sözleşmeyi tamamlatıcı nitelikte olan Özel Müşteri Sözleşmesi varsa, bu hükmün dışındadır.

c. Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmelerle değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

d. Bu sözleşme MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş sayılır.